Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bugalski_lukasz

ŁUKASZ BUGALSKI

Profil

Artykuły

wybrane publikacje:

  • Bugalski, Łukasz (2014): Kwestia odbudowy zabytkowych zespołów staromiejskich na Ziemiach Odzyskanych. w: Przegląd Zachodni (3), s. 212–234.
  • Bugalski, Łukasz (2015): Dziedzictwo kulturowe Gdańska. Zespół śródmiejski a miejska polityka historyczna. w: Przegląd Zachodni (3), s.71-88.


chronologiczna lista publikacji:

  • Bugalski, Łukasz (2015): Dziedzictwo kulturowe Gdańska. Zespół śródmiejski a miejska polityka historyczna. w: Przegląd Zachodni (3), s.71-88.
  • Bugalski, Łukasz (2015): Historic centre of Gdańsk as a unique example of postwar socialist city creation / / Historyczne śródmieście Gdańska jako unikalny przykład powojennej kreacji miasta socjalistycznego, w: Urban Transformations, red. Sławomir Ledwoń i Hanna Obracht-Prondzyńska. Gdańsk, Haga: ISOCARP s. 221-227.
  • Bugalski, Łukasz (2014): Kwestia odbudowy zabytkowych zespołów staromiejskich na Ziemiach Odzyskanych. w: Przegląd Zachodni (3), s. 212–234.
  • Bugalski, Łukasz (2014): The Coal Market Square (Targ Weglowy) as a keystone of the two ring road complexes of Gdansk city centre. w: PhD Interdisciplinary Journal (1), 271-281.
  • Bugalski, Łukasz (2013): Zarys przemian przestrzennych strefy reprezentacyjnej Gdańska na podstawie opracowań planistycznych od 1866 roku, w: Do jutra! Gdańska droga do nowoczesności, red. Krzysztof Gutfrański. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, s. 531–557.


oczekujące na publikacje:

  • Bugalski, Łukasz (2015): The two ring road complexes of Gdańsk, w: Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City, red. Tomasz Jeleński. Kraków: CUT Press.
  • Bugalski, Łukasz (2015): Model mobilności a struktura urbanistyczna historycznego śródmieścia Gdańska. w: Człowiek i Środowisko (2).


Zainteresowania naukowe

historia urbanistyki, Gdańsk etc.
bugalski_lukasz.txt · ostatnio zmienione: 2016/01/26 14:59 przez lukasz.bugalski