Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bugalski_lukasz

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bugalski_lukasz [2015/04/15 20:20]
lukasz.bugalski [Artykuły]
bugalski_lukasz [2016/01/26 14:59]
lukasz.bugalski [Artykuły]
Linia 12: Linia 12:
  
 ==== Artykuły ==== ==== Artykuły ====
 +wybrane publikacje:
  
   * Bugalski, Łukasz (2014): //Kwestia odbudowy zabytkowych zespołów staromiejskich na Ziemiach Odzyskanych//​. w: Przegląd Zachodni (3), s. 212–234.   * Bugalski, Łukasz (2014): //Kwestia odbudowy zabytkowych zespołów staromiejskich na Ziemiach Odzyskanych//​. w: Przegląd Zachodni (3), s. 212–234.
  
-  * Bugalski, Łukasz (2014): //The Coal Market Square (Targ Weglowy) as keystone of the two ring road complexes of Gdansk city centre//. w: PhD Interdisciplinary Journal ​(1).+  * Bugalski, Łukasz (2015): //Dziedzictwo kulturowe Gdańska. Zespół śródmiejski ​miejska polityka historyczna//. w: Przegląd Zachodni ​(3), s.71-88.\\ \\ \\ 
 + 
  
-  * Bugalski, Łukasz (2013)//Zarys przemian przestrzennych strefy reprezentacyjnej Gdańska na podstawie opracowań planistycznych od 1866 roku//, w: Do jutra! Gdańska droga do nowoczesności,​ red. Krzysztof Gutfrański. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, s. 531–557.+chronologiczna lista publikacji:
  
-\\ 
-**czekające na publikacje:​** 
  
-  ​* Bugalski, Łukasz (2015): //Historyczne śródmieście ​Gdańska ​jako unikalny przykład powojennej kreacji miasta socjalistycznego//w: Urban TransformationsredSławomir Ledwoń i Hanna Obracht-Prondzyńska. Gdańsk, Haga: ISOCARP.+    ​* Bugalski, Łukasz (2015): //Dziedzictwo kulturowe ​Gdańska. Zespół śródmiejski a miejska polityka historyczna//w: Przegląd Zachodni (3)s.71-88.
  
-  ​* Bugalski, Łukasz (2015): //The two ring road complexes ​of Gdańsk//, w: Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City, red. Tomasz JeleńskiKrakówCUT Press.+    ​* Bugalski, Łukasz (2015): //Historic centre ​of Gdańsk ​as a unique example of postwar socialist city creation / / Historyczne śródmieście Gdańska jako unikalny przykład powojennej kreacji miasta socjalistycznego//, w: Urban Transformations, red. Sławomir Ledwoń i Hanna Obracht-ProndzyńskaGdańsk, HagaISOCARP s. 221-227.
  
 +  * Bugalski, Łukasz (2014): //Kwestia odbudowy zabytkowych zespołów staromiejskich na Ziemiach Odzyskanych//​. w: Przegląd Zachodni (3), s. 212–234.
  
 +  * Bugalski, Łukasz (2014): //The Coal Market Square (Targ Weglowy) as a keystone of the two ring road complexes of Gdansk city centre//. w: PhD Interdisciplinary Journal (1), 271-281.
 +
 +  * Bugalski, Łukasz (2013): //Zarys przemian przestrzennych strefy reprezentacyjnej Gdańska na podstawie opracowań planistycznych od 1866 roku//, w: Do jutra! Gdańska droga do nowoczesności,​ red. Krzysztof Gutfrański. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, s. 531–557.\\ \\ \\ 
 +
 +oczekujące na publikacje:
 +
 +
 +  * Bugalski, Łukasz (2015): //The two ring road complexes of Gdańsk//, w: Tradition and Heritage in the Contemporary Image of the City, red. Tomasz Jeleński. Kraków: CUT Press.
 +
 +  * Bugalski, Łukasz (2015): //Model mobilności a struktura urbanistyczna historycznego śródmieścia Gdańska//. w: Człowiek i Środowisko (2).\\ \\ \\
 ==== Zainteresowania naukowe ==== ==== Zainteresowania naukowe ====
-...+historia urbanistyki,​ Gdańsk etc\\ \\ \\ \\ \\ 
 + 
 + 
  
-==== Zainteresowania poznaukowe==== 
-... 
bugalski_lukasz.txt · ostatnio zmienione: 2016/01/26 14:59 przez lukasz.bugalski