Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


design_thinking

Źródło: http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/

Design thinking jest metodyką twórczego rozwiązywania problemów oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jest ona bardzo uniwersalna, dlatego może być stosowana zarówno w dydaktyce, pracy społecznej, samorządowej czy biznesowej. Wspiera również rozwój procesu innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.
Metodyka sformułowana została na Uniwersytecie Stanforda, a szeroko stosowana jest przez firmy w Dolinie Krzemowej. Korzystają z niej np. Apple, Philips, Play, Lufthansa.

Założeniem design thinking jest:

  • koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb,
  • interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw,
  • eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników.

W efekcie powstają rozwiązania, które są:

  • pożądane przez użytkowników,
  • technologicznie wykonalne,
  • ekonomicznie uzasadnione.

Design Thinking to usystematyzowane podejście do procesu innowacji. Pierwszym krokiem jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści, którzy mogą spojrzeć na problem z różnych perspektyw: inżynierowie, technolodzy, specjaliści od marketingu, projektowania, socjolodzy etc. Następnie powołany zespół realizuje, krok po kroku, kolejne etapy metody (opisane poniżej) posługując się zestawem narzędzi i technik, aby w rezultacie wypracować możliwe do wdrożenia rozwiązanie.

Celem zespołu jest wygenerowanie oryginalnego rozwiązania oraz sprawdzenie jego działania na etapie prototypowania.

Ścieżka prowadząca przez kolejne etapy nie musi być liniowa. Poprawa błędów na etapie prototypowania może wymagać powrotu do etapu generowania pomysłów albo nawet definiowania problemu i rozpoczęcia procesu od początku.

Etapy design thinking:

design_thinking.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/07 01:11 przez jszech