Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


metodologia

METODOLOGIA I WARSZTAT BADACZA

Publikacje ogólne

Kumar Ranjit, Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, London, Sage Publications Ltd, 2014 (pierwsza publikacja 1999)
Linda N. Groat, David Wang, Architectural Research Methods, John Wiley & Sons, 2013
Jan Gehl, Birgitte Svarre, How to Study Public Life, Island Press, 2013
Davydd James Greenwood, Morten Levin, Introduction to Action Research: Social Research for Social Change, SAGE Publications, 1998
Bent Flyvbjerg, Todd Landman, Sanford Schramn, Real Social Science: Applied Phronesis, Cambridge University Press, 2012
John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, SAGE Publications, 2003
Taeke M. de Jong, D. J. M. van der Voordt, Ways to Study and Research: Urban, Architectural, and Technical Design, IOS Press, 2002
Topolski J., Metodologia historii, Państwowe Wydawn. Nauk., 1984
Pawlak Marian, Serczyk Jerzy, Podstawy badań historycznych: skrypt dla studentów I roku historii, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008
Colin Robson, Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings, John Wiley & Sons, 2011
Jerzy Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne, Difin , 2005
Niezabitowska Elżbieta, Metody i techniki badawcze w architekturze, Politechnika Śląska, 2014
eds. Elisabete A.Silva, Patsy Healey, Neil Harris, Pieter van den Broeck, The Routledge Handbook of Planning Research Methods, Routledge, 2015

Publikacje członków

metodologia.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/21 12:07 przez kowalska.kalina