Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


obracht-prondzynska_hanna

HANNA OBRACHT-PRONDZYŃSKA

Profil

  • Wydział: Architektura
  • Rok rozpoczęcia studiów III stopnia: 2014
  • Rok obrony doktoratu: :)))
  • Tematyka doktoratu: Rozwój małych miast pomorskich w wymiarze przestrzennym
  • Promotor/Opiekun naukowy: dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG
  • Strona internetowa: O mnie

Artykuły

Obracht-Prondzyńska, Hanna, Narzędzia i problemy kształtowania urbanistyki małych miast [w:] Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, red. E.Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński, Pruszcz Gdański – Bytów 2014, s. 211-235

Obracht-Prondzyńska, Hanna, Miasto Marzeń [w:] Pomorskie Miasta – jak je kształtować dla dobra wspólnego, red. nauk. Ł.Pancewicz, P.Zbieranek, Gdańsk 2013, IBnGR, s. 18-21

Działalność projektowa

Studium możliwości rozwoju ośrodków osiedlowych i całościowa koncepcja powiązań pieszych i rowerowych dzielnicy Gdańsk Południe, Biuro Rozwoju Gdańska

Projekt rozbudowy winiarni w Corcova (Rumunia), S.C. Space Syntax S.R.L

Projekt zagospodarowania przestrzeni nadwodnych kanału Dembovita pomiędzy Piata Unirii a Biblioteką Narodową w Bukareszcie, S.C. Space Syntax S.R.L

Obecnie: Prace nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz Planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trómiasta, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Zainteresowania naukowe

..

Zainteresowania poznaukowe

..

obracht-prondzynska_hanna.txt · ostatnio zmienione: 2014/11/06 14:14 przez haniaop