Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przewod_doktorski

Przewód doktorski

Przewód doktorski to… potrzebne dokumenty. Konspekt rozprawy doktorskiej.

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą:

Potrzebne dokumenty

Proponowana forma wniosku i…

Konspekt rozprawy doktorskiej

Poniższy wyciąg pochodzi z następujących… nowy_tryb.doc i tutaj też pdf ze starym trybem. Wydziałowe!

Stare przepisy

 1. Cel naukowy rozprawy, w tym:
 • jaki problem naukowy kandydat podejmuje się rozwiązać, na jakie pytania zamierza odpowiedzieć;
 • jakie stawia własne oryginalne tezy-hipotezy badawcze, których prawdziwości starał się będzie dowieść i dowodzeniu których podporządkowana jest struktura pracy;
 1. Motywy wyboru określonej problematyki badawczej. Należy wyjaśnić dlaczego podjęcie danego tematu jest ważne ze względów poznawczych, aplikacyjnych, edukacyjnych lub innych.
 2. Stan badań. Kto wcześniej prowadził badania w problematyce określonej w pracy lub pokrewnej i do jakich rezultatów doszedł, jakie istnieją luki w dotychczas prowadzonych badaniach i jak przedłożona praca zamierza lukę taką wypełnić. Jaki będzie oryginalny wkład autora dysertacji w rozwój dyscyplinarny architektury i urbanistyka? Konieczne są odwołania do literatury, przywołania wybranych modeli działań, publikowanych poglądów innych autorów, etc.
 3. Określenie metody badań (jak kandydat zamierza rozwiązać zdefiniowany problem naukowy, jak będzie dowodził prawdziwości postawionych tez-hipotez badawczych, jakich metod pracy będzie używał, jak zorganizuje badania?)
 4. Struktura proponowanej rozprawy obejmująca szczegółowy spis treści oraz krótką charakterystykę zawartości rozdziałów.
 5. Wykaz podstawowej literatury przestudiowanej i wykorzystanej w dotychczasowych pracach nad rozwinięciem podstawionego w pracy problemu.

Nowe przepisy:

Wymogi dotyczące zawartości konspektu:

 1. Sformułowanie i uzasadnienie wyboru tematu
 2. Przedstawienie celów i tezy/tez pracy
 3. Przyjęte metody badawcze
 4. Istniejący stan badań
 5. Opis struktury pracy
 6. Proponowany szczegółowy spis treści przedstawiający strukturę pracy
 7. Bibliografia bezpośrednio związana z tematyką badawczą

Kryteria merytorycznej oceny konspektu:

 1. Oryginalność przedstawionego problemu naukowego
 2. Precyzyjne określenie celu i tezy/tez pracy, które wskażą, że praca doktorska wniesie oryginalną wartość naukową
 3. Struktura pracy podporządkowana udowodnieniu tezy/tez i spełnieniu celów pracy
 4. Spis treści odpowiadający strukturze pracy
 5. Poprawny i precyzyjny język pracy

Przykładowe konspekty

Dzięki uprzejmości…

przewod_doktorski.txt · ostatnio zmienione: 2015/02/18 00:24 przez lukasz.bugalski