Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


stokwisz_andrzej

ANDRZEJ STOKWISZ

Profil

  • Wydział: Architektura
  • Rok rozpoczęcia studiów III stopnia: 2011
  • Rok obrony doktoratu:
  • Temat doktoratu: Zarządzanie projektem a jakość architektury
  • Promotor/Opiekun naukowy: dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. PG

Artykuły

Działalność projektowa

Posiadane uprawnienia

Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ograniczeniami

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie projektami (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG - 2011)
Zamówienia publiczne

Zainteresowania poznaukowe

Turystyka górska

stokwisz_andrzej.txt · ostatnio zmienione: 2014/12/14 14:09 przez andrzej