Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dt_czerniejewski_radoslaw

RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI

BIOGRAM

Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa na Kierunku Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2011 roku. Projekt dyplomowy został nominowany do ogólnopolskiej wystawy “Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2011” organizowanej przez ASP w Katowicach. Od 2011 roku doktorant na Międzywydziałowych Studiach Doktoranckich na Gdańskiej ASP, w 2013 roku wszczęty przewód doktorski na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku; tytuł rozprawy doktorskiej: ,,Interaktywne urządzenia i przestrzenie miejskie. Edukacja architektoniczna i aktywizacja społeczności lokalnych w kontekście gdyńskiej architektury modernistycznej”.
Gdynianin, pasjonat i badacz gdyńskiego modernizmu, aktywnie zaangażowany w inicjatywę Społecznego Muzeum Gdyńskiego Modernizmu tzw. ,,minimuzeum” oraz inicjatyw związanych z architektonicznym dziedzictwem kulturowym Gdyni.
Praktykujący projektant i współzałożyciel Pracowni Architektury Wnętrz CGL, zajmującej się projektowaniem przestrzeni edukacyjno-wychowawczych dla dzieci oraz przestrzeni publicznych o charakterze komercyjnym.

Kontakt: www.pracowniacgl.pl

TEMAT WYSTĄPIENIA

1. KONFERENCJA, 24.10.2014, PANEL: 11:30-12:40 WIELE ODSŁON DESIGNU

Temat: Bezpośrednie doświadczanie przestrzeni miejskich jako kreatywna forma edukacji architektonicznej społeczności lokalnych
Prelegent: Radosław Czerniejewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Opis: Wystąpienie dotyczy dopełniających metod kształcenia kompetencji przestrzennych i wizualnych oraz przekazywania ogólnej wiedzy o architekturze, jako uzupełnienia do systemowo realizowanego procesu dydaktycznego. Wypowiedź będzie próbą zdefiniowania słabości zamierzchłych schematów nauczania opartych na uczeniu pamięciowym oraz określenia nowego paradygmatu ,,kreatywności” i ,,interdyscyplinarności,” w odniesieniu do koncepcji Ivana Illicha oraz Charlesa Landry. Chęć kształtowania kreatywnej i wrażliwej jednostki, mogącej budować kreatywne środowisko wymaga wykorzystania wielu jej zmysłów w procesie percepcji i doświadczania przestrzeni, która ją otacza. Zawarta w wystąpieniu teza mówiąca o tym, iż edukacja społeczeństwa w kontekście jego lokalnej przestrzeni architektonicznej może odbywać się wyjątkowo skutecznie poprzez aktywną i bezpośrednią obserwację, poparta jest opiniami takich autorytetów jak: Kevin Lynch, Rudolf Arnheim czy Charles Landry. Próbą udowodnienia tej tezy są również wnioski z badań i obserwacji realizowanych w ramach rozprawy doktorskiej, dotyczącej gdyńskiej architektury modernistycznej i aktywizacji oraz edukacji społeczności lokalnych, w kontekście lokalnego dziedzictwa architektonicznego. Wystąpienie porusza również temat negatywnych konsekwencji niskiego poziomu wrażliwości przestrzennej i estetycznej w dobie coraz większego i dość powierzchownego medialnego zainteresowania designem i architekturą, które prowadzić może do społecznych manipulacji i spłycania znaczenia takich kategorii, jak piękno. Odpowiedzią na ten problem wydaje się być koncepcja Rudolfa Arnheima, dotycząca zmiany statusu szeroko rozumianej sztuki w opinii publicznej, co wiąże się również z pojęciem myślenia wzrokowego. Wystąpienie podsumowują wyniki badań zrealizowanych w ramach rozprawy doktorskiej.

Prezentacja - Czerniejewski Radosław

dt_czerniejewski_radoslaw.txt · ostatnio zmienione: 2014/11/04 00:07 przez jszech