Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


design_thinking_week_2014

REJESTRACJA na wydarzenia
PROGRAM wydarzeń
PLAKAT DESIGN THINKING WEEK w Gdańsku

FESTIWAL Design Thinking Week na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Po co nam design thinking?


Młody absolwent w toku pracy zawodowej spotyka się z problemami, które nierzadko wykraczają poza typowy program studiów na uczelni technicznej. Z tego powodu nie można się dziwić, że nie zawsze szybko i umiejętnie potrafi sobie poradzić z ich rozwiązaniem. Na początku kariery zawodowej brak odpowiednich umiejętności jest kosztowny nie tylko dla tego młodego człowieka, ale także jego pracodawcy, klienta i użytkownika jego usług. Braki te są różnorodne – poczynając od tych związanych z doborem trafnych dla danych uwarunkowań rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych czy też materiałowych, poprzez umiejętność współpracy z profesjonalistami w branży, aż po te związane z utrzymaniem satysfakcjonujących relacji z inwestorem i w końcu doprowadzenie do zadowolenia użytkowników ostatecznych.

Mając tego świadomość, my, młodzi dydaktycy, chcemy umożliwić studentom pracę w zespołach interdyscyplinarnych w bliskości końcowego użytkownika projektowanych rozwiązań. Taką możliwość daje design thinking.
Dla nas samych z kolei jest to poszerzenie wiedzy o nowych sposobach szeroko pojętego projektowania i ich narzędziach, które może znaleźć zastosowanie także w nauczaniu.

O metodyce design thinking


Design thinking jest metodyką twórczego rozwiązywania problemów oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jest ona bardzo uniwersalna, dlatego może być stosowana zarówno w dydaktyce, pracy społecznej, samorządowej czy biznesowej. Wspiera również rozwój procesu innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.
Metodyka sformułowana została na Uniwersytecie Stanforda, a szeroko stosowana jest przez firmy w Dolinie Krzemowej. Korzystają z niej np. Apple, Philips, Play, Lufthansa.

Tu znajdziesz więcej o tym, CZYM JEST DESIGN THINKING

O FESTIWALU Design Thinking Week 2014


Design Thinking Week 2014 (DT Week) to pierwszy tego typu projekt połączonych sił absolwentów programu Top 500 Innovators z całej Polski realizowany w dniach 20-24 października 2014 r. Zaangażowanych zostało 10 ośrodków miejskich, w których zebrały się interdyscyplinarne zespoły. Ich zadaniem będzie propagować tę metodykę w środowiskach akademickim, biznesowym, samorządowym i pozarządowym. DT Week to tygodniowy cykl wydarzeń obejmujący warsztaty, szkolenia, prelekcje, konferencje oraz projekty oparte na rzeczywistych problemach i realizowane zgodnie z metodyką design thinking. Organizatorzy przewidują w całej Polsce łącznie ok. 1100 odbiorców zaplanowanych przez siebie działań.
W Trójmieście hasłem przewodnim tegorocznych działań będzie design thinking dla społeczności lokalnych. Planujemy, by tegoroczny cykl trwający od października 2014 do stycznia 2015 roku odbywał się w ramach ogłoszonego przez ONZ, a administrowanego m.in. przez UNESCO, Międzynarodowego Roku Światła 2015.
W praktyce idee te znajdą zastosowanie w poszukiwaniu tematów problemowych, w których odbiorcą ostatecznym będzie społeczeństwo lokalne (np. mieszkańcy miasta, wspólnoty mieszkaniowe, lokalne organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, studenci), natomiast światło posłuży jako sposób rozwiązywania zidentyfikowanych problemów (np. instalacje świetlne w przestrzeniach miejskich, umożliwienie szybszej komunikacji przez internet, wszechstronne zastosowania laserów).

INFORMACJA PROMOCYJNA DLA STUDENTÓW

Program wydarzeń

PROGRAM wydarzeń odbywających się w ramach festiwalu Design Thinking Week 2014
Wydarzenia obejmują:

  1. Warsztaty dla studentów, 20-23.10.2014, jednodniowe

Rejestracja na wydarzenia

Organizatorzy

Grupa składająca się z młodych pracowników naukowych, doktorantów, studentów, działaczy społecznych i młodych przedsiębiorców powstała ze względu na potrzebę zdobywania umiejętności efektywnego i kreatywnego projektowania w środowisku interdyscyplinarnym: zarówno pod kątem dydaktycznym ukierunkowanym na studentów, jak i przyszłej pracy zawodowej absolwentów uczelni technicznej. Formuła design thinking okazała się na tyle atrakcyjna i wszechstronna, że zainteresowała i zjednoczyła osoby reprezentujące tak różne dziedziny i z różnym doświadczeniem.

WIĘCEJ O ORGANIZATORACH

Współpraca

Kontakt

Joanna Szechlicka jszechlicka@pg.gda.pl

design_thinking_week_2014.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/16 16:01 przez jszech