Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


grantopisanie

GrantoPisanie

GrantoPisanie to jedno z priorytetowych zadań DoctorAnts, które ma na celu dzielenie się doświadczeniami i wiedzą dla podniesienia poziomu naszej jednostki (czyli Wydziału Architektury). Grupą docelową Wspólnego GrantoPisania są członkowie koła, doktoranci i inne osoby zainteresowane z WA PG.

Czym jest wspólne Grantopisanie?

GrantoPisanie to przede wszystkim cykliczne spotkania w gronie doktorantów i młodych pracowników naukowych przygotowujących swoje nowe wnioski o granty z osobami mającymi już spore doświadczenie w tej dziedzinie i pracownikami Działu Spraw Naukowych Politechniki Gdańskiej, którzy zajmują się tym zagadnieniem od strony technicznej (za poziom merytoryczny wniosku odpowiada wyłącznie sam jego autor!). Wspólne GrantoPisanie ma przede wszystkim na celu zwiększenie sumy zewnętrznych środków finansujących prowadzenie przez doktorantów i młodych pracowników naukowych naszego wydziału ich badań (innymi słowy: pomoc w pozyskaniu przez nich środków finansowych).

Idea jest prosta: takiego grantu zazwyczaj nie dostaje się za pierwszym razem (tylko około 20% wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie!), jednak po odrzuceniu naszego wniosku dostajemy uzasadnienie, wprowadzamy poprawki i składamy wniosek ponownie, ponownie, ponownie… aż do skutku Dlatego namawiamy was do wspólnej pracy. Początkujących naukowców zapraszamy do zapoznania się z grantem PRELUDIUM (konkursy otwarte są do 15 grudnia i 15 czerwca, każdego roku). Kolejnym ważnym dla nas grantem jest ETIUDA (konkurs otwarty do 15 marca każdego roku). Oba granty są stworzone z myślą o nas! Żeby zdobyć w końcu jakieś wymarzone finansowanie, warto zacząć pracować nad tym już teraz.

Wsparcie techniczne

Na naszej uczelni istnieje jednostka działająca w Gmachu B (pokój 404) zajmująca się grantami. Prócz samych spotkań w ramach cyklu Wspólnego GrantoPisania, zapraszamy do korzystania z pomocy osób tam pracujących. Warto jednak zwrócić uwagę, że im bliżej kolejnego terminu składania wniosków, tym mniej czasu będą mogli nam poświęcić wszelcy pracownicy Politechniki.

GrantoPisanie Cykl#1

grantopisanie.txt · ostatnio zmienione: 2014/11/17 17:07 przez jszech