Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


design_thinking_harmonogram

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I REJESTRACJA

strona www Design Thinking Week w Gdańsku

Rejestracja na wydarzenia

1. Warsztaty design thinking dla młodych metodyków

 • Termin warsztatów: 17-18.10.2014
 • Miejsce warsztatów: Politechnika Gdańska, Biblioteka WETI, Nowy Gmach WETI, parter, pok. NE050
 • Grupa odbiorców: doktoranci i młodzi naukowcy
 • Termin rejestracji: 15.10.2014

2. Warsztaty design thinking dla studentów

 • Termin warsztatów: 20-23.10.2014, godz. 16:00-19:30
 • Miejsce warsztatów: Politechnika Gdańska, Biblioteka WETI, Nowy Gmach WETI, parter, pok. NE050
 • Grupa odbiorców: studenci w grupach interdyscyplinarnych (należy podać preferowany termin warsztatów):
 1. 20.10.2014 godz.: 16:00-19:30
 2. 21.10.2014 godz.: 16:00-19:30
 3. 22.10.2014 godz.: 16:00-19:30
 4. 23.10.2014 godz.: 16:00-19:30

3. Konferencja zamykająca ogólnopolski Design Thinking Week 2014

UWAGA!!! Potwierdzenia wysłano na adres mailowy uczestników - jeśli ktoś nie otrzymał informacji, proszę sprawdzić także skrzynkę ze spamem. Wszystkie osoby, które się zgłosiły, zostały zaakceptowane

 • Termin konferencji: 24.10.2014, godz. 9:00-13:30
 • Miejsce konferencji: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul.Traugutta 79, Audytorium I, s. 007
 • Grupa odbiorców: środowiska akademickie, samorządowcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni
 • Termin rejestracji: 19.10.2014
 • Link rejestracyjny - formularz wspólny z (4) warsztatami designerskimi

4. Warsztaty designerskie dla studentów i młodych przedsiębiorców

UWAGA!!! Potwierdzenia wysłano na adres mailowy uczestników - jeśli ktoś nie otrzymał informacji, proszę sprawdzić także skrzynkę ze spamem. Wszystkie osoby, które się zgłosiły, zostały zaakceptowane

 • Termin warsztatów: 24.10.2014, godz. 14:15-15:45
 • Miejsce warsztatów: Politechnika Gdańska, WETI
 • Grupa odbiorców: studenci i młodzi przedsiębiorcy
 • Termin rejestracji: 19.10.2014
 • Link rejestracyjny - formularz wspólny z (3) konferencją

5. Webinarium z ekspertami design thinking ze Stanford University

UWAGA!!! Potwierdzenia wysłano na adres mailowy uczestników - jeśli ktoś nie otrzymał informacji, proszę sprawdzić także skrzynkę ze spamem. Wszystkie osoby, które się zgłosiły, zostały zaakceptowane

 • Termin webinarium: 24.10.2014, godz. 16:00-17:00
 • Język spotkania: angielski
 • Miejsce webinarium: on-line z Politechniki Gdańskiej, WETI, ul. Narutowicza 11/12
 • Grupa odbiorców: wszyscy chętni
 • Termin rejestracji: 22.10.2014

6. Trzymiesięczne warsztaty design thinking

7. Kurs dla doktorantów poprowadzony przez dr Akane Matsumae z Saga University

8. Wernisaż i wystawa design thinking

Program Design Thinking Week 2014


Program Design Thinking na Politechnice Gdańskiej

design_thinking_harmonogram.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/22 12:31 przez jszech